5 tips för hur du håller koll på vattenförbrukningen på håll

I Sverige inträffar 300 vattenskador varje dag! För fastighetsägaren orsakar vattenläckorna betydande merkostnader och massor med extra besvär. Tidigare har uppföljningen av vattenförbrukningen skett månatligt genom att en servicetekniker manuellt avläst vattenmätaren. En omfattande analys av vattenförbrukningen har därför varit nästan omöjlig. Här följer fem tips för hur du automatiserar övervakningen av vattenförbrukningen.

1. Avläsning av vattenmätaren på distans

Tack vare möjligheten till distansavläsning behöver vattenmätaren inte längre nödvändigtvis avläsas manuellt. Pulsavläsning är dock inte en sådan lösning. Pulsavläsning skickar bara ungefärliga data om förbrukningen, men själva mätarställningen överförs inte. Det tekniska utförandet gör att pulsavläsningen och vattenmätarens verkliga mätarställning med tiden kommer att skilja sig åt. Därför måste man trots fjärravläsningen regelbundet också avläsa vattenmätaren på plats. Vid fjärravläsning som baseras på ocr-igenkänning av vattenmätarens siffror överförs mätarställningen kontinuerligt till molnet, där den snabbt kan avläsas. Manuell avläsning blir överflödig och fastighetsförvaltaren kan ägna tiden åt andra uppgifter.

2. Avläsningsprecision

Precisionen i avläsningen av vattenförbrukningen beror på den tekniska lösningen. Avläsningsprecisionen inverkar i sin tur direkt på läckagelarmets kvalitet. Pulsavläsning sker i typfallet på vattenmätarens tiolitershjul, i större fastigheter till och med på dess 100-litershjul. Det försämrar förståeligt nog larmens kvalitet. Vid avläsning som baseras på optisk bildigenkänning kan de flesta av fastigheternas huvudvattenmätare följas med deciliterprecision.

3. Realtidsdata

Av de tjänster som erbjuds som realtidstjänster är det få som på riktigt fungerar i realtid. Pulsavläsning ger i typfallet data timme för timme. Dessa sparas på en logger och överförs en gång om dygnet till mottagarens system. I praktiken gör det snabba och pålitliga läckagelarm omöjliga. I ett system som bygger på optisk igenkänning överförs data om vattenförbrukningen minst en gång i minuten, varvid fastighetens verkliga vattenförbrukning hela tiden finns tillgänglig. Läs mer om skillnaderna med uppföljning på minut- och timbasis.

4. Att upptäcka läckage

Ingen teknisk lösning är vattentät och förr eller senare drabbas man av tekniska problem. En viktig aspekt är att få information om eventuella fel så snabbt som möjligt, så att man undviker avbrott i avläsningen och läckagerapporteringen. I ett system som bygger på optisk igenkänning får operatören omedelbart ett larm när dataöverföringen eller bildigenkänningen inte fungerar. Med individuell pulsavläsning uppdagas felet kanske först en månad senare, då man ska sammanställa månadsförbrukningen.

5. Kostnader

När man jämför priser är det bra att vara noggrann: pulsavläsning är en tekniskt sett enkel lösning som till en början kan se billig ut. Tar man hänsyn till svagheterna med systemet, visar sig pulsavläsning bli ett märkbart dyrare alternativ för fastighetsägaren. Pulsavläsning kräver ofta en stor investering initialt, varefter de löpande kostnaderna utgörs av dataöverföringsavgifter och tillhandahållandet av själva tjänsten. Ett dagspris utan inledande investering är en betydligt mindre riskabel inköpsmodell. Tack vare möjligheten till uppföljning på minutbasis och säkrare läckagelarm blir en modell där man övervakar vattenförbrukningen med hjälp av optisk igenkänning det mest prisvärda alternativet för fastighetsägaren.

Läs mer om smart vattenförbrukning och vår produkt koll-på-håll!

Taggar:


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens