En fastighetsskötares värsta mardröm (och hur du undviker detta)

I Sverige sker cirka 300 VVS-läckor dagligen som resulterar i samhällsförluster för över 13 miljarder kronor årligen. Summan grundar sig i att vattenläckor i många fall hinner bli stora och sprider sig innan de upptäcks, och oftast någon annanstans än där läckaget först uppstod.

När ett vattenläckage upptäcks är det svårt att veta hur omfattande skadan är förrän man kanske brutit upp väggen och öppnat upp. Långt gångna vattenläckage kan bli väldigt dyra och tar både tid och pengar samt slösar vatten i onödan. Ett läckage från en dusch kan kosta flera hundratusen kronor i onödiga vattenkostnader innan det upptäcks p.g.a. att det sprids till andra våningar – och sedan har vi de övriga och riktigt dyra kostnaderna med reparation, försäkring, stillestånd och evakueringsboende som tillkommer.

Ett (tyvärr) vardagligt exempel från verkligheten kunde se ut så här:

”En fastighetsskötare går hem på fredagen och allt verkar vara i sin ordning med fastigheten. När han kommer tillbaka på måndagen så har en läcka spridit sig från tredje våningen ner till bottenplan och orsakat stora skador i fastigheten. Fastighetsskötaren visste varken om läckan eller om skadan förrän det redan var för sent. Läckan orsakar nu kostnader till fastighetsägaren, de boende och försäkringsbolaget. Utöver detta påverkar läckan flera personers boende i fastigheten. ”

Håll koll och minimera skadorna

Hade skadorna kunnat minimeras? Javisst, till exempel genom utskick av larm via sms i ett tidigt skede. Då skulle fastighetsskötaren ha kunnat ta itu med vattenläckan direkt, före skadan eskalerar. Detta i sin tur skulle inte enbart påverka de boendes trivsel, utan direkt fastighetens kostnader.

Scenariot skulle ha kunnat se ut så här:

”En fastighetsskötare går hem på fredagen och allt verkar vara i sin ordning med fastigheten. När han parkerar bilen vid sitt hem får han ett sms: ett larm om ett läckage i hans fastighet. Han kontaktar sin förman och kör tillbaka till fastigheten. Förmannen har under tiden kollat upp rapporten för vattenförbrukningen på minutnivå och ser att det finns en avvikelse i vattenförbrukningen på tredje våningen. Fastighetsskötaren ringer på hos dem som bor på tredje våningen och efter några timmar finner de ett rör som droppar hos en av de boende.

När fastighetsskötaren kommer tillbaka på måndagen är allt i ordning med fastigheten. Besparingarna når upp till flera tusentals kronor. Husbolaget, de boende och fastighetsägaren kan pusta ut.”

Månatlig data är inte till tillräckligt

En fastighetsägare som kollar huvudvattenmätaren en gång i månaden kan med denna data omöjligt veta om ett vattenläckage pågår. Sant, man kan eventuellt anstränga sig extra och kolla dagligen huvudvattenmätaren. Resultatet är då att man kommer åt beteendemönster, men kan knappast säga någonting om läckage eller om vattenförbrukningen är normal.

För att komma åt detta behöver man konstant avläsning och en person som antecknar värden i realtid. Att ha en person som gör detta är i praktiken långt ifrån kostnadseffektivt och närapå omöjligt.

Smart data om fastigheten

Däremot kan man använda dagens teknik för att hålla koll på mätaren och ha en mjukvara som analyserar informationen. Då sparar man i det stora hela både tid och pengar.

Räknat på en fastighet med 40 lägenheter blir kostnaden för att använda till exempel vår tjänst koll-på-håll 15 kronor per lägenhet och månad. Antingen kan man förskjuta kostnaden på månadsavgiften eller hyran, eller så ser man värdet i att ingen längre manuellt behöver kolla vattenmätaren och kan lägga tid på annat. Det är dels bekvämt att ha det digitalt samt tar bort den mänskliga faktorn och risken för manuell felavläsning.

Vattenläckor är i många fall bara en tidsfråga och har man koll på sin fastighets vattenförbrukning kan man vara säker på att man sparar pengar i det långa loppet. Ju tidigare man uppmärksammar problemet desto mindre blir skadan. Om skadorna är få och små blir det även lättare att följa budgeten. Det är inte svårare än så.

Vill du läsa mer om hur du kan investera i din fastighet eller fastigheter? Vi samlade ihop nordiska experters bästa tips på vad egentligen smart vattenförbrukning är idag och imorgon. Ladda ner ditt exemplar:

Taggar: , ,


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens