Berättar ny teknologi tillräckligt om fastigheters vattenförbrukning?

Digitalisering och ny teknik är ett ämne som de senaste åren har varit på allas läppar – och fortfarande är. Speciellt när det gäller att göra processer smartare och mer kostnadseffektiva. En viktig del är hanteringen av stora fastigheter: hur kan ny teknik hjälpa till att lösa vanliga utmaningar som fastigheter brottas med – att minska den övergripande vattenförbrukningen och förhindra onödiga vattenläckage?

Det traditionella tillvägagångssättet är att vattenleverantörer kräver avläsning av vattenmätaren en gång per år. Många fastighetsbolag vill däremot ha avläsning en gång i månaden. Avläsning så pass sällan är inte tillräcklig för att ge en ordentlig förståelse av vattenförbrukningen.

Hur vet man när det finns vattenläckage?

Det är vanligt att den månatliga vattenkonsumtionen varierar med 10 % eller mer. Vilket för många kan motsvara mer än 10 000 liter – 10m3 vatten. Med endast månadsvärden är det omöjligt att säga om 10m3 vatten är normal fluktuering eller ett tecken på att något inte står rätt till. Det kan nämligen också vara en vattenläcka om 0,5 liter i minuten.

Låt oss fördjupa oss och följa förbrukningen på timnivå. Vad kan det betyda att 30 liter vatten förbrukas mellan 03:00-04:00? Ja, det skulle t.ex. kunna vara 3–4 toalettspolningar, eller om olyckligt – en vattenläcka om 0,5 liter i minuten.

Hur ska man då veta om fastigheten har 13 000 kr (vatten antas kosta 50 kr/m3) i vattenläckage eller om det är normal vattenförbrukning? För att få ett svar, behöver man gå ner på minutnivå och det finns olika tekniker för detta. Det är en god idé att känna till deras för- och nackdelar innan man bestämmer vad man ska gå vidare med.

Det traditionella sättet

Traditionell avläsning av vattenmätaren är beroende av elektriska impulser som detekteras från apparaten som är fäst på toppen av mätaren och överförs till mottagande server. Tekniken garanterar inte att signalerar inte kan gå förlorade då och då. Mätningen är baserad på detektering när 10 eller 100 liter konsumeras och sedan skickas en enda signal. Tekniken berättar inte heller när det inte finns någon konsumtion alls.

Överför vattenmätarens data med mobilnätverk

Ultraljudsmätning är idag den bästa lösningen på marknaden för att mäta en fastighets vattenförbrukning. För att överföra data från vattenmätaren används nya teknologier som Sigfox och LoRa. Fördelen med dessa är att överföring kan ske med en väldigt liten mängd ström och att vattenmätaren inte behöver vara uppkopplad med nätström.

Nackdelen med Sigfox-baserade mätare är att de endast tillåter 140 meddelanden per dag och att uppföljning av vattenförbrukningen således inte kan ske i realtid.

LoRa-nätverken ger tre olika kategorier av klasserna A, B och C. Ifall man vill överföra data i realtid, presterar C-klassen bäst. Men endast om du har bra nätverkssignalstyrka där vattenmätaren är belägen, nätaggregat och inte för många enheter i området kan LoRa göra tricket och ha realtidsdata. Det kräver dock att tekniken finns tillgänglig i dessa utrymmen i fastigheterna, vilket vanligtvis inte är fallet.

Smart vattenförbrukning idag och imorgon

Det är svårt att förutspå hur uppföljning av vattenförbrukning kommer att se ut i framtiden, men en sak är 100 % säker: behovet av noggrannare uppföljning av fastigheters vattenförbrukning kommer att fortsätta växa. Det finns ett stort tryck bland bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att få ner kostnader som härrör från vattenförbrukning och vattenläckage.

Du kan läsa vad nordiska experter inom branschen anser är smart vattenförbrukning idag och i framtiden i vår nya e-bok “Smart vattenförbrukning 2018”. I e-boken berättar bland annat Sanel Hasic (Förvaltningschef, Mitt Alby), Jørgen Hveding Eeg (Director Facility Management, Nordic Choice Hotels) och Roland Jonsson (Energikonsult, WSP Sverige) vad de anser om vattenförbrukning och riskhantering, kostnadseffektivitet, teknologi, uppföljning och analys.

Ladda ner ditt exemplar!

Om skribenten:

Antti är Smartvattens teknologidirektör

Taggar: , ,


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens