Är Smartvatten rätt lösning för uppföljningen av fastigheters vattenförbrukning?

Som fastighetsägare ansvarar du för bland annat dina fastigheters tekniska standard, säkerhet och för att fastigheterna fungerar som de skall och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Utöver detta vet vi att fastighets styrelsen förväntar sig att du fattar beslut som drar ner kostnaderna och höjer kvaliteten på fastigheterna.

En del av de fasta kostnaderna är vatten. Smartvattens automatiska fjärrövervakning av vatten sparar både pengar och nerver.

Få sinnesro med automatisk övervakning 24/7

Manuell övervakning av vattenförbrukningen i en fastighet har flera nackdelar. Störst av dem är den höga risken för mänskliga fel.

Uppföljningen sker på fastighetsskötarens villkor: när och hur. Vissa har mer strukturerade metoder, medan andra övervakar vattenmätaren mer slumpmässigt. Vad händer om personen som ansvarar för att granska vattenförbrukningen är sjuk? Eller förhindrad att göra ett besök till vattenmätaren eller vattenmätarna? I värsta fall blir en avvikelse i vattenförbrukningen ouppmärksammad och förlusterna i kronor stor.

Smartvattens koll-på-håll följer upp dina fastigheters vattenförbrukning 24/7, utan undantag eller hinder.

Du kopplar upp koll-på-håll kameran i fastighetens huvudvattenmätare, sticker kontakten i väggen och systemet aktiveras. Du kan följa med vattenförbrukningen per telefon, dator eller padda.

Det är upp till dig vilka i ditt team som får en automatisk rapport om vattenförbrukningen på minutnivå. Rapporten är tydlig, lätt att läsa och poängterar eventuella trender i vattenförbrukningen. Ifall en avvikelse i vattenförbrukningen uppkommer får du och/eller ditt team ett automatiskt larm per sms.

Överge manuell övervakning och rapportering med papper och penna och övergå till transparent information om mängden vatten som förbrukas på minutnivå.

Upptäck potentiella vattenläckor i god tid

För att kunna flagga för eventuella vattenläckor bör man kunna läsa och analysera vattenförbrukningens trender, normaltillstånd och avvikelser. Med endast en manuell huvudvattenmätare per fastighet är detta svårt. Vattenmätaren ger endast information om vattenförbrukningen på timnivå och rapporteras av servicepersonalen oftast en gång per månad. Denna metod berättar inte om det finns avvikelser i mängden vatten som förbrukas.

Med Smartvattens koll-på-håll sköter tekniken insamlingen av informationen och bildar en helhetsbild på minutnivå. Du ser hur mycket vatten som förbrukas per minut och under vilket klockslag under dygnet.

Har du flera fastigheter i din portfölj kan du jämföra förbrukningen mellan fastigheterna, vilket ger dig en insyn i helheten.

Fastighetsskötare kan använda sin tid bättre

Servicepersonalen eller fastighetsskötarna är knappast värst förtjusta i manuella arbetsuppgifter som att avläsa huvudvattenmätaren eller kolla upp alla toaletter för att kunna finna potentiella vattenläckage. Tillsvidare har det varit det enda sättet att bli medveten om vattenförbrukningen och avvikelser. Du kan läsa mer om detta i vårt blogginlägg “En fastighetsskötares värsta mardröm”.

Tack vare automatisk fjärrövervakning av vattenförbrukningen, som Smartavttens koll-på-håll, kan ditt team sätta sin tid på arbetsuppgifter som verkligen kräver deras uppmärksamhet.

Hur fungerar den automatiska uppföljningen av vattenförbrukningen?

Fjärrövervakningen är en webbtjänst där vattenmätaren fotograferas i realtid och informationen lagras på en server. Systemet analyserar förändringar i vattenförbrukningen 24/7, varje vecka och 365 dagar per år. Koll-på-håll larmar omedelbart vid avvikelser. Data över vattenförbrukning lagras i fastighetsförvaltarens system och avläsningen kan levereras till vattenleverantören månadsvis eller enligt överenskommelse.

För endast 25 kronor per dygn är detta en investering du inte kan kringgå.

Vad tycker våra kunder? Kolla in videon om Jensen Drift och Underhåll och läs deras erfarenheter.

Taggar: , ,


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens