Varför räcker det inte med att följa vattenförbrukningen per timme?

Vattenförbrukning har under lång tid bokförts manuellt. Nu finns alternativa sätt att övervaka vattenförbrukningen på. Ett alternativ är pulsavläsning av vattenmätaren med efterföljande analys av data, som insamlats med en timmes mellanrum. Efter att ha läst detta blogginlägg vet du i vilka situationer det är nödvändigt att övervaka vattenförbrukningen minut för minut istället för en gång i timmen.

Pulsavläsning av vattenförbrukningen en gång i timmen

Det går att skaffa sig ett hum om vattenförbrukningen timme för timme genom att t ex utrusta vattenmätaren med pulsavläsning. Förutom pålitlighetsproblemen med pulsavläsning generellt skapar även tolkningen av insamlade timdata problem. Nedan finns en beskrivning av vattenförbrukningen timme för timme i ett bostadshus med 90 lägenheter i Åbo.
Om vi vet att en dusch på 15 minuter förbrukar cirka 150 liter vatten och att förbrukningen i fastigheten under det gångna dygnet som lägst ligger på 120 liter i timmen, är det omöjligt att säga om det förekommer ett läckage eller om förbrukningen är normal. Det är också svårt att avgöra hur stor andel av förbrukningen som är normal och hur stor del som orsakas av läckage.

Kontinuerlig minutkoll på förbrukningen

Realtidskoll på minuten när gör det enkelt för det automatiska analysverktyget att upptäcka ett läckage. På minutbasis förbrukas som lägst 1,2 liter i minuten mellan kl 03:00 och 04:00, vilket utgör förbrukningens baslast. Den årliga kostnaden för denna läcka beräknat på VA-priset i Åbo ligger på 2340 €. Vad blir då priset om vattnet rinner in i mellanväggarna?

Slutsats

Att övervaka vattenförbrukningen bara en gång i timmen räcker inte för att med tillräcklig noggrannhet kunna upptäcka läckor. Timvis förbrukning fungerar om användningen av fastigheten tydligt begränsas till vissa tider på dygnet. Det gäller t ex affärsfastigheter, som bara håller öppet dagtid och där inget vatten används nattetid mellan 22 – 06. Då går det att med grova mått övervaka läckage med hjälp av endast timvis rapportering. Uppföljning på minutbasis, analys av data i realtid och automatiska läckagelarm är den bästa kombinationen när det gäller att övervaka vattenförbrukningen på ett modernt sätt.

Läs mer om Smartvattens Koll-på-håll här.

Taggar:


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens