FAQ

Hur skiljer sig Smartvatten från andra vattenläckagelarm? Behöver jag installera en ny vattenmätare innan jag kan börja använda Smartvattens fjärrövervakning? Vem larmas vid avvikelser i vattenförbrukningen? Här hittar du svaret på dessa och många andra vanliga frågor.

Smart vattenförbrukning: läs experternas bäst tips


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens