FAQ

Tillbaka

Hur mycket kostar Smartvattens koll-på-håll?

Priset för Smartvattens tjänst är endast 25 kr per dygn. I tjänsten ingår det vi kallar ”koll-på-håll” och inkluderar kamerahyra, övervakning av en vattenmätare i realtid, statistik samt en larmtjänst som meddelar avvikelser i vattenförbrukningen. Du kommer enkelt åt allt direkt via datorn eller appen.


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens