FAQ

Tillbaka

Vem beställer och använder Smartvattens tjänst?

I många fastigheter kontrolleras vattenförbrukningen manuellt. I praktiken innebär det att mätvärdena kontrolleras av fastighetsförvaltaren, som i sin tur rapporterar vidare till fastighetsägaren. I en bostadsförening sker rapportering således till styrelsen och i ett fastighetsbolag normalt till fastighetschefen.

En svaghet med detta arbetssätt är att kontroll av vattenförbrukning sker alldeles för sällan samt att avvikelser inte uppmärksammas i tid. Vi på Smartvatten tycker att vattenskador och skenade vattenräkningar bör kunna stoppas tidigare. Följ med vattenförbrukningen digitalt med Smartvattens molntjänst och spara vatten och pengar.

Smartvattens unika tjänst håller koll på vattenförbrukningen och förhindrar vattenläckage att bli till stora vattenskador. Kunden är alla som har intresse i att hålla en fastighet i gott skick – fastighetsägare, fastighetsskötare samt drift. Bland våra kunder har vi även bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens