Prissättning

Smartvatten tas i bruk
i en fastighet med en inkommande
vattenmätare
Smartvatten tas i bruk
i 5 fastigheter med fem inkommande
vattenmätare
Smartvatten tas i bruk
i 10 fastigheter med tio
inkommande vattenmätare
Kostnad per dygn 20 kr 100 kr 200 kr
Kostnad per månad 600 kr 3.000 kr 6.000 kr
Kostnad per år 7.300 kr 36.500 kr 73.000 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
KÖP SMARTVATTENS KOLL-PÅ-HÅLL

Digital vs. Manuell kontrollering

Smartvatten
Automatisk och digital fjärrövervakning
av vattenförbrukningen
 • Smartvattens molntjänst som i realtid och på minutnivå läser vattenmätaren och lagrar all information
 • 24/7 uppföljning av fastighetens vattenförbrukning
 • Omedelbart larm vid avvikelse (per sms)
 • Automatisk rapportering
 • Informationen lagras automatiskt i en server
 • Kundservice per email och telefon
 • Inget manuellt arbete och inga nya program
 • Ingen investeringskostnad, du betalar endast för användningen.

Traditionell övervakning

Manuell övervakning av
vattenförbrukningen

 • En huvudvattenmätare + någon som besöker vattenmätaren och läser den manuellt
 • Dedikerad person läser manuellt vattenmätaren
 • Manuell rapportering

Boka en demo med vår expert!

Patrik Örnhov

Försäljning
+46 (0) 73-6630622
patrik.ornhov@smartvatten.se


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

 • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
 • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens