Prissättning

Smartvatten tas i bruk
i en fastighet
Smartvatten tas i bruk
i 5 fastigheter
Smartvatten tas i bruk
i 10 fastigheter
Kostnad per dygn 25kr 125kr 250kr
Kostnad per månad 750kr 3 750kr 7 500kr
Kostnad per år 9 125kr 45 625kr 91 250kr

KÖP SMARTVATTENS KOLL-PÅ-HÅLL

Digital vs. Manuell kontrollering

Smartvatten

Automatisk och digital fjärrövervakning
av vattenförbrukningen

 • Smartvattens molntjänst som i realtid och på minutnivå läser vattenmätaren och lagrar all information
 • 24/7 uppföljning av fastighetens vattenförbrukning
 • Omedelbart larm vid avvikelse (per sms)
 • Automatisk rapportering
 • Informationen lagras automatiskt i en server
 • Kundservice per email och telefon
 • Inget manuellt arbete och inga nya program
 • Ingen investeringskostnad, du betalar endast för användningen.

Traditionell övervakning

Manuell övervakning av
vattenförbrukningen

 • En huvudvattenmätare + någon som besöker vattenmätaren och läser den manuellt
 • Dedikerad person läser manuellt vattenmätaren
 • Manuell rapportering

Boka en demo med vår expert!

Patrik Örnhov

Försäljning
+46 (0) 73-6630622
patrik.ornhov@smartvatten.se


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

 • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
 • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens