Boka en live demo med vår expert

Få en personlig visning av Smartvattens koll-på-håll online

Vi har kunder runt om i Sverige och Europa som sparat pengar och funnit vattenläckage i tillräckligt god tid tack vare Smartvattens koll-på-håll som följer med fastigheternas vattenförbrukning på sekundnivå, 24/7.

Vi vill mer än gärna erbjuda fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetschefer en gratis visning av Smartvatten. Visningen binder inte dig till något, men du får se hur systemet faktiskt fungerar.

Visningen tar ungefär 30 minuter av din tid och sker på distans via https://www.join.me/. Du kan egentligen vara var som helst under visningen, men se till att du har en skärm - telefon eller dator - så du kan se systemet och det vår expert visar.

Fyll i dina kontaktuppgifter och vi återkommer inom 24h om dag och tid för den personliga visningen.

Under demon visar vi dig bland annat:

  • Hur Smartvatten tas i bruk i dina fastigheter
  • Hur den omfattande rapporten och analysen om fastighetens vattenförbrukning ser ut
  • Hur rapporten avläses
  • Hur larmet per sms ser ut och när ett eventuellt larm kommer
  • Hur systemets AI-teknik lär sig om den rådande vattenförbrukningen och kan förutse risker

Boka en personlig visning:


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens