Etikett: kostnadsbesparingar

Varför skall fastighetsägare bry sig om att kommunicera bra med hyresgäster?

En stor utvecklingsfråga inom fastighetsföretagandet är dialogen och samspelet mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Då man som fastighetsägare kommunicerar med hyresgäster gäller samma som med all kommunikation: ju bättre man kommunicerar, desto mindre risk för irritation och missförstånd.

Läs mer
Taggar: , ,

En fastighetsskötares värsta mardröm (och hur du undviker detta)

I Sverige sker cirka 300 VVS-läckor dagligen som resulterar i samhällsförluster för över 13 miljarder kronor årligen. Summan grundar sig i att vattenläckor i många fall hinner bli stora och sprider sig innan de upptäcks, och oftast någon annanstans än där läckaget först uppstod.

Läs mer
Taggar: , ,


Beställ Smartvatten- distanskontrollservice

Pris 25 kr / dygn / huvudvattenmätare (inkl. moms 25%)

  • Omfattar kostnader för start, underhåll, anslutning och service
  • Kan sägas upp när som helst

Produkten levereras per post.

1. Bostadsaktiebolagets faktureringsuppgifter

Bostadsaktiebolagets namn

Gatuadress

Ort
Postnummer

Tilläggsuppgifter

2. Kontaktpersonens uppgifter

Namn

E-post
Telefon

Jag godkänner Smartvatten-distanskontrollservicens